Психіатр

Дитяча психіатрія - це окрема галузь медицини, яка займається вивченням психічного розвитку дітей від народження до повноліття.

Оскільки психіка дорослої людини і дитини сильно відрізняються, дитяча психіатрія вивчає особливості проявів, перебігу, причин і механізмів розвитку психічних порушень саме в дитячому та підлітковому віці (як при психотичних, так і при непсихотичних розладах), а також їх лікування і попередження.

Дитяча психіатрія має ряд особливостей, до яких можна віднести її тісний зв'язок із суміжними дисциплінами: неврологією, педіатрією і педагогікою. Таким чином, основна своєрідність дитячої психіатрії - це те, що об'єктом її розгляду є зростаючий організм.