Комплекс "Живий звук"

Регулярні заняття з навчально-корекційними програмами допомогають дітям з вадами слуху та вимови.

Відтепер «Малятко Плюс» може допомогти дітям, що мають порушення:
 • слуху;
 • мовлення різного ступеню важкості та походження (голосу, дихання, звуковимови);
а також такі розлади, як:
 • ринолалія,
 • алалія,
 • афазія,
 • заїкуватість тощо.
Це стало можливим завдяки тому, що ми придбали комплекс "Живий звук", який включає в себе спеціально підготовлений набір  навчально-корекційних програм.

Чому саме "Живий звук"?

Використання програмного забезпечення (ПЗ) «Живий звук»:
 • вирішує  функцію мотивації до навчання,
 • урізноманітнює створені на занятті ситуації спілкування,
 • привчає дитину до самонавчання та самоконтролю,
 • розвиває дрібну моторику дитини (під час управління мишкою)
 • допомагає дитині оволодіти комп’ютерною грамотою.

Результати використання програмного забезпечення «Живий звук»

При систематичному використанні ПЗ «Живий звук» за рахунок бісенсорного (зорового та слухового) впливу раніше запускаються процеси вокалізації, вироблення слухового контролю над голосом, прискорюється процес координації слухо-мовленнєвого та мовно-рухового аналізатора. Все це разом дає змогу пришвидшити процес оволодіння мовленням у нечуючих дітей.
В результаті щоденного використання ПЗ «Живий звук» у дітей формується злитна чітка вимова за рахунок вироблення правильного мовленнєвого дихання, роботи над ритміко-інтонаційними особливостями мовлення, формування фонематичного слуху та вправлянь у бісенсорному аналізі почутого та промовленого. Також значно успішніше проходить процес автоматизації засвоєного матеріалу за рахунок повторів.
Програмне забезпечення «Живий звук» - дієвий інструмент підвищення ефективності процесу оволодіння мовленням людей з вадами слуху. Його використання дозволяє:
 • задіяти природні механізми формування мовлення
 • пришвидшити темпи оволодіння мовленням
 • зробити слухомовленнєві навички людини стійкими – довести до автоматизму.

Використання ПЗ «Живий звук» стає вирішальним чинником для забезпечення всіх необхідних умов для успішного розвитку слухомовленнєвих та когнітивних навичок дитини, її навчання в загальноосвітній школі та подальшої соціалізації.

Як це працює?

Комп'ютерна корекційно-навчальна програма «Живий звук» дозволяє при спільній роботі лікаря і батьків досягти такого рівня слухового сприймання та усного мовлення, при якому дитина сама усвідомлює, що хороший слух і усне мовлення для неї - це природний та необхідний засіб спілкування з людьми, це можливість відвідування масового дитячого садка та загальноосвітньої школи, можливість у майбутньому отримати вищу освіту.

В програмі є модулі, які дозволяють працювати над розвитком мовленнєвого дихання, над голосом, над ритмом, над слуховим сприйманням ізольованих звуків, складів, слів. Вона допомагає викликати мовленнєві звуки, робити їх автоматизацію та диференціацію, спостерігати за положенням органів артикуляційного апарату при вимові мовленнєвих звуків, контролювати правильність вимови складів, слів, речень за допомогою доріжок візуалізації.

Програма допомагає оволодіти читанням, письмом, розвиває слухову та зорову пам`ять, мислення, логіку. Розвиває навички розпізнавання опорних звуків в словах та їх місця у слові: на початку, в кінці чи в середині. Програма дає можливість педагогам та батькам розширювати активний та пасивний словнички дитини, розвивати слухове сприймання слів шляхом проведення різних видів диктантів. Є модулі, які сприяють формуванню граматичного мовлення, навчають дитину робити опис предмета та писати твори.

Особливу значущість у програмі "Живий звук"  набувають завдання, пов’язані із стимулюванням розвитку пам’яті (образної, дійової, словесно-логічної), різноманітних операцій логічного мислення та  мовлення, а також такі, які  активізують діяльність самої дитини, що забезпечує стійкий інтерес до цієї програми маленьких користувачів.

Про комплекс

Слухомовленнєвий  комплекс "Живий звук"  призначений для проведення індивідуальних і фронтальних занять з розвитку, корекції слуху і мовлення. Частина модулів програми розрахована на дітей, які лише починають опанування мовлення, інші  -  на  тих, хто вже має певні мовленнєво-слухові навички.

Комплекс включає в себе такі спеціально підготовлені підпрограми (модулі):
 • Учись говорити звуки.
 • Профілі.
 • Автоматизація звуковимови.
 • Діалоги.
 • Водоспад.
 • Будинок.
 • Тварини.
 • Прояви емоцій.
 • Пори  року.
 • Диктант.
 • Звуки природи.
 • Малюнковий словник.
Комплект складається зі слухомовленнєвого  тренажера "Живий звук" і візуалізатора звуків, що включає комп’ютер із програмним забезпеченням «Живий звук» українською та  російською  мовами.

Створіть  разом з нами  всі необхідні умови для успішного слухомовленнєвого розвитку Вашої дитини!

 Дізнайтесь більше про види корекційної допомоги дітям
з порушенням мовленнєвого та психічного розвитку: